REFERENCE

Naše bezbrojne reference su dokaz profesionalne i trajno vrhunske kvalitete izvedbi. Iza nas je uspješna tradicija od 47 (50) godina i mnoštvo zadovoljnih klijenata i kupaca različitih profila. Ovo je samo manji dio naših korisnika:

Wienerberger d.o.o.
Karlovac

Petračić –projekt d.o.o.
Karlovac

Inkasator d.o.o.
Karlovac

SZ Dom
Ozalj

Oš Rečica

OŠ Kardinal A. Stepinac
Krašić

Creaton
Mađarska

Crkva BDM Svetice
Svetice

Dom za starije i nemoćne Sv. Antun
Karlovac

Gimnazija Karlovac

Grad Ozalj (Etno selo Ozalj)

HEP DP Elektra d.o.o.
Karlovac

Hoteli Rab d.o.o.
Rab

Hrvatske šume
Karlovac

Lana commerce d.o.o.
Karlovac

Lana Karlovačka Tiskara d.o.o.
Karlovac

Lorković klaonica
Netretić

Mladost d.o.o. za športsku djelatnost
Karlovac

Stolarski obrt Vuljanić
Netretić

Općina Draganić

Općina Krašić
Krašić

Općina Netretić